• Čeština (Česká republika)
 • Slovenčina (Slovenská republika)

Než začnete přípravek Warfarin Orion užívat

Neužívejte Warfarin Orion

 • jestliže trpíte krvácivými stavy (hemofilií, von Willebrandovou nemocí, nedostatkem krevních destiček (trombocytopenií) nebo poruchou funkce krevních destiček)
 • jestliže trpíte závažnou nedostatečností jater nebo jaterní cirhózou
 • jestliže trpíte neléčenou hypertenzí
 • jestliže jste měl(a) nedávné nitrolební krvácení
 • jestliže máte sklon k častému omdlévání z důvodu neurologických nebo jiných zdravotních stavů
 • jestliže jste v nedávné době prodělal(a) operaci centrálního nervového systému nebo očí nebo máte-li takovou operaci prodělat v blízké době
 • jestliže trpíte endokarditidou nebo perikarditidou nebo máte-li krvácení do osrdečníku
 • jestliže jste dříve trpěl(a) gastrointestinálním krvácením (např. perforace vředu, krvavá nebo černá stolice, zvracení krve) nebo krvácením močových cest (neobjasněná krev v moči)
 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na warfarin sodný nebo na kteroukoli další složku přípravku
 • Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Warfarin Orion je zapotřebí

 • jestliže jste těhotná nebo plánujete těhotenství
 • jestliže trpíte hyper- nebo hypothyreózou
 • jestliže trpíte srdeční nedostatečností spojenou s náhlými exacerbacmi (epizody zvyšující edém a zkrácení dechu)
 • jestliže trpíte jinou formou jaterní nedostatečnosti než jsou uvedená výše nebo hepatitidou
 • jestliže trpíte nedostatečností ledvin
 • jestliže máte v blízké době podstoupit chirurgický zákrok
 • Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

  Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, rostlinných léčivých přípravcích a přírodních produktech.