• Čeština (Česká republika)
  • Slovenčina (Slovenská republika)

trombóza a jej liečba

Trombóza predstavuje základný patogenetický mechanizmus rady závažných ochorení, u mnohých ďalších chorobných stavov je obávanou komplikáciou. Jej účinná profylaxia a liečba dokáže skvalitniť i zachrániť mnoho ľudských životov. V posledných rokoch došlo v tejto oblasti medicíny k obrovskému nárastu našich možností, do klinickej praxe boli zavedené nové lieky, v rozsiahlych multicentrických štúdiách bolo nájdených mnoho odpovedí na otázky týkajúce sa indikácií, dávkovania, trvania liečby apod. Mnoho nových otázok však vyvstalo a tak sú lekári rôznych medicínskych špecializácií v situácii, kedy by okrem prívalu informácií z vlastného oboru, mali zvládať i novinky v oblasti antitrombotickej liečby.

Kniha "Léčba orálními antikoagulancii"
je k stiahnutiu vo formáte PDF

 

 

Stiahnuť prehliadač súborov PDF
Acrobat Reader Adobe Reader

diéta pri antikoagulačnej liečbe

Napísať knižku o diéte pri antikoagulačnej liečbe sa ukázalo ako neľahká úloha. Dôvodom napísania boli časté otázky pacientov na konkrétne diétne opatrenia pri užívaní perorálnych antikoagulancií, či už pacientov, s ktorými som sa stretol v klinickej praxi, alebo pacientov, ktorí zháňali informácie cez poradňu Fóra zdravej výživy, webových stránok Forsapi a ďalších. K dispozícii boli do súčasnej doby len veľmi stručné informácie obsiahnuté v písomných materiáloch farmaceutických firiem. Podľa záverov nových klinických štúdií sa tieto odporučenia javia dnes už ako staré a vznikla tak naliehavá potreba ich korekcie. Perorálne antikoagulanciá sú podávané po dobu týždňov, väčšinou však mesiacov a v rade prípadov doživotne.

Knihu „Dieta při antikoagulační léčbě" (autori: Pavel Kohout, Petr Kessler, Lucie Růžičková) od vydavateľstva Forsapi je možné zakúpiť na www.forsapi.cz/eshop/dieta-pri-antikoagulacni-lecbe..