• Čeština (Česká republika)
  • Slovenčina (Slovenská republika)

Ako prípravok Warfarin Orion uchovávať

Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.