• Čeština (Česká republika)
  • Slovenčina (Slovenská republika)

Možné nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, WARFARIN ORION môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Počas liečby WARFARINOM ORION sa u 1 až 10 % pacientov môže vyskytnúť krvácanie. Jeho najbežnejšou formou býva mierne krvácanie (krvácanie z nosa alebo z ďasien, alebo tvorenie modrín). Menej často sa vyskytuje hematúria (krv v moči), meléna (čierna alebo krvavá stolica), silnejšia alebo predĺžená menštruácia, alebo iné prejavy krvácania. Pri výskyte neobvyklého krvácania treba ihneď kontaktovať ošetrujúceho lekára.

Veľmi zriedkavo boli popísané nežiaduce účinky ako reakcie precitlivenosti, ktoré sa prejavia ako kožná vyrážka, prechodné zvýšenie hladiny pečeňových enzýmov, bolesti žlčníka, rozvoj vaskulitídy (zápalové ochorenie ciev), prechodné vypadávanie vlasov, priapizmus (pretrvávajúce, chorobné a bolestivé stoporenie penisu) (zvyčajne na začiatku liečby), syndróm modrých prstov (tmavo červené bolestivé ranky na koži palcov na nohách a na chodidlách).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.