• Čeština (Česká republika)
  • Slovenčina (Slovenská republika)

praktické tlačoviny pre pacientov

Na tejto stránke si môžete pre informáciu stiahnuť niektoré publikácie a tlačoviny vo formáte PDF, ktoré sú poskytované zdarma v rámci edukačného programu spoločnosti Orion Pharma s.r.o.

Liekové interakcie Stiahnuť „Obsah vitamínu K v niektorých vybraných potravinách
Liekové interakcie warfarínu“
Antikoagulačná liečba Stiahnuť „Antikoagulačná liečba – informácie pre pacienta“
Záznamová karta Stiahnuť „Záznamová karta pre pacienta užívajúceho warfarín sodný“

 

Stiahnuť prehliadač súborov PDF – Acrobat Reader Adobe Reader